North America
United States
Mexico
Guatemala
Panamá
Republica Dominicana
South America
Argentina
Brazil
Chile
Peru
Colombia
Uruguay
Ecuador
Paraguay
Venezuela
Middle East
Turkey
Israel
United Arab Emirates
Europe
Deutschland
United Kingdom
Schweiz / Suisse / Svizzera
Österreich
Danmark
Italia
Ceská Republika
Ireland
España
Portuguesa
Россия
Sverige
Latvija
Slovensko
Slovenija
Magyarország
Hellas
Asia
- Hong Kong
India
Indonesia
Japan
South Korea
Malaysia
Singapore
Oceania
Australia
New Zealand
Africa
South Africa

Informace o ochraně osobních údajů aplikace PUMATRAC

I. Rozsah

Následující informace se týkají Zpracování Osobních údajů uživatelů aplikace PUMATRAC (dále jen „Aplikace“) (= „Subjekt údajů“ ve smyslu GDPR, dále také jen jako „Vy“ / „Váš“).

 

II. Definice

Pro účely tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů mají termíny uvedené v tomto oddílu II. použité s velkým písmenem níže stanovený význam:

„GDPR“ označuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679).

„Osobní údaje“ nebo „Údaje“ označují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „Subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (článek 4 bod 1 GDPR).

„Zpracování“ označuje jakékoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení (článek 4 bod 7 GDPR).

„Správce údajů“ označuje fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení (článek 4 bod 7 GDPR).

„Příjemce údajů“ označuje fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování (článek 4 bod 9 GDPR).

 

III. Správce údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

PUMA SE (PUMA Way 1, 91074 Herzogenaurach, Německo; registrační číslo: HR B 1308, privacy@puma.com) (dále jen jako „PUMA“, „my“ nebo „naše“) vystupuje jako Správce údajů.

PUMA  jmenovala pověřence pro ochranu údajů, kterou je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu (privacy@puma.com).

 

IV. Situace, účely a právní základ pro Zpracování Vašich Osobních údajů

1. Přihlášení

Pro používání Aplikace je nutné se do Aplikace přihlásit buď údaji ze zaregistrovaného účtu PUMATRAC (e-mail a heslo), nebo prostřednictvím Vašeho účtu na Facebooku nebo Twitteru.

Poté, co si zaregistrujete účet PUMATRAC, zpracováváme Vaše přihlašovací údaje PUMATRAC (e-mailovou adresu a heslo) při přihlašování nebo ověřování.

Pro přihlášení prostřednictvím Facebooku nebo Twitteru budete přesměrováni na Facebook/Twitter, kde zadáte své přihlašovací údaje pro Facebook/Twitter a Aplikaci povolíte přístup k Vašim Osobním údajům z Vašeho veřejného profilu (např. jméno, fotografie atd.) a – pokud jste zvolili tuto možnost ve svém nastavení soukromí pro Facebook/Twitter – Vaší e-mailové adrese, datu narození a/nebo seznamu přátel.

Tyto úkony zpracování jsou nezbytné pro poskytování naší služby, konkrétně pro poskytnutí přístupu k Vašemu profilu PUMATRAC (viz oddíl 2 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů (právní základ: článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

2. Profil PUMATRAC

Při Vašem prvním přihlášení do Aplikace od Vás vyžadujeme Osobní údaje, které shromažďujeme pro vytvoření a/nebo doplnění Vašeho uživatelského profilu.

Tyto údaje zahrnují povinné Osobní údaje jako Vaše jméno (přezdívku), Vaši e-mailovou adresu (pokud se registrujete přes e-mail/heslo), pohlaví a informace o Vašich fitness cílech, preferovaných činnostech a tréninkových zvyklostech. Toto zpracování informací je nezbytné pro poskytnutí základních funkcí Aplikace, konkrétně osobních cvičebních doporučení a tréninkových motivací na základě Vašich zájmů, zvyků a cílů (právní základ: článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Navíc také zpracováváme Osobní údaje, které nám poskytujete dobrovolně, abychom Vám mohli poskytovat další funkce a/nebo ještě více na míru přizpůsobené uživatelské prostředí, jako je

 • datum narození,
 • informace o hmotnosti a výšce nutné pro výpočty kalorií vydaných během cvičení a/nebo
 • informace o Vaší poloze, které jsou potřeba pro poskytování informací o trenérech a cvičebních kurzech ve Vašem okolí

(právní základ: článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Tyto dobrovolné údaje mohou být z Vašeho profilu kdykoliv vymazány (viz oddíl VI. 2. tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů). Vymazání nicméně bude mít za následek, že příslušné funkce nebudou nadále dostupné.

3. Sledování, zaznamenávání a sdílení tréninků

Pokud si přejete sledovat a zaznamenávat své cvičení, Zpracováváme Údaje o Vašem cvičení (např. datum, trvání, vzdálenost nebo opakování, rychlost, kalorie atd.). Tyto Údaje mohou být shromažďovány přímo prostřednictvím Aplikace nebo nepřímo prostřednictvím relevantních Údajů (např. srdeční tep) z aplikací třetích stran (např. zdravotní aplikace na Vašem zařízení) a/nebo (fitness) senzorů a zařízení (např. GPS a/nebo gyroskopický senzor integrované ve Vašem zařízení, externí monitory tepu atd.), pokud jste poskytli Aplikaci přístup k Údajům z příslušných aplikací, senzorů a/nebo zařízení. Tento souhlas může být kdykoliv upraven nebo odvolán v nastavení účtu.

Po dokončení cvičení se toto cvičení, včetně zaznamenaných údajů o cvičení, uloží do Vašeho profilu PUMATRAC.

Pokud nastavíte viditelnost svého profilu na „Veřejný – Kdokoliv“ v menu nastavení soukromí Aplikace, Vaše dokončené a uložené tréninky se zobrazí v kanálu PUMATRAC a jsou tudíž viditelné pro další uživatele aplikace PUMATRAC.

Tyto činnosti Zpracování jsou nezbytné pro zajištění příležitosti sledovat, zaznamenávat a sdílet Vaše tréninky v rozsahu, v jakém si přejete (právní základ: článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

4. Funkce Aplikace související s polohou

Pokud udělíte souhlas, aby Aplikace zjišťovala polohu Vašeho koncového zařízení, budeme tyto Údaje používat pro úpravu obsahu Aplikace nebo pro zasílání push notifikací (viz oddíl 5 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů) podle konkrétního místa. Tímto způsobem Vás například můžeme automaticky informovat o příležitostech pro cvičení a aktivity ve Vašem současném okolí, a tím dále zlepšovat Vaše uživatelské zkušenosti s aplikací (právní základ: článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Využívání funkcí Aplikace související s polohou můžete kdykoliv zabránit odvoláním svého souhlasu s přístupem Aplikace k poloze v nastavení Vašeho zařízení. Odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost Zpracování Vašich Osobních údajů na základě tohoto souhlasu před jeho odvoláním.

5. Push notifikace

Pokud jste udělili souhlas se zasíláním push notifikací, budeme zpracovávat ID token Vašeho zařízení pro zasílání push notifikací do Vaší Aplikace, včetně například informací o nové verzi Aplikace nebo o aktuálních kampaních (právní základ: článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat zakázáním push notifikací pro Aplikaci v nastavení Vašeho zařízení. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost Zpracování Vašich Osobních údajů na základě tohoto souhlasu před jeho odvoláním.

6. Analýzy

Zpracováváme Osobní údaje o Vašem posledním přístupu do Aplikace (např. IP adresa, čas přístupu a – pokud je udělen souhlas – poloha přístupu).

Navíc používáme analytické služby od společností Adobe Systems Software Ireland (Adobe Analytics), Google Ireland Limited (Google Analytics pro Firebase) a Facebook Ireland Ltd. (Facebook Analytics) pro vyhodnocování a vylepšování Aplikace a jejích funkcí. Tyto služby využívají soubory cookies a podobné sledovací technologie pro shromažďování pseudonymizovaných údajů o používání Aplikace, takzvaných návštěvách obrazovky a událostech (např. přihlášení, prohlížení obsahu, zahájení a/nebo dokončení tréninků atd.). Při shromažďování těchto údajů Vaše IP adresa buď není zaznamenávána, nebo je anonymizována. Údaje, které získáme s pomocí těchto služeb, jsou sloučeny do souhrnných zpráv o používání naší Aplikace (např. počet uživatelů za den, návštěvy/stažení konkrétních tréninků atd.) a nemohou být spojeny s Vámi. Více informací o zpracování údajů u těchto služeb naleznete na následujících odkazech:

Adobe Analytics

Google Analytics pro Firebase

Facebook Analytics.

Toto zpracování je nezbytné pro účely námi sledovaných legitimních zájmů, konkrétně analýz a statistik pro zlepšování našich produktů (právní základ: článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Právo na vznést námitku proti analytice:

Toto zpracování můžete kdykoliv odmítnout v nastavení soukromí Aplikace na Vašem zařízení deaktivováním možnosti „Analytics“.

7. E-mailový marketing

E-mailovou adresu, kterou jste poskytli pro vytvoření profilu PUMATRAC, používáme pro příležitostné zasílání e-mailů s informacemi o novinkách a kampaních v souvislosti s Aplikací a produkty PUMA.

Toto zpracování je nezbytné pro účely námi sledovaných legitimních zájmů, konkrétně inzerování našich produktů a služeb pro uživatele naší Aplikace (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Právo na vznést námitku proti e-mailovému marketingu:

Proti tomuto Zpracování se můžete kdykoliv ohradit a odhlásit se z odběru marketingových e-mailů zasláním e-mailu našemu zákaznickému servisu (pumatrachelp@puma.com), kde uvedete, že si přejete zrušit svůj odběr, nebo kliknutím na odkaz „Zrušit odběr“, který je uveden v každém našem marketingovém e-mailu.

 

V. Kategorie Příjemců údajů pro Vaše Osobní údaje

Vaše Osobní údaje mohou být odhalovány nebo zpřístupněny následujícím kategoriím Příjemců údajů:

 • Naši poskytovatelé služeb, kteří se podílí na vývoji a poskytování služeb Aplikace a jejích funkcí, naši poskytovatelé analytických služeb a služeb souvisejících platforem sociálních médií pro účely přihlašování účty třetích stran; zajišťujeme, že jsou zavedena vhodná bezpečnostní opatření pro adekvátní ochranu údajů, jako certifikace EU-US Privacy Shield a/nebo závěry modelových ustanovení EU, pokud jsou Osobní údaje předávány poskytovatelům služeb sídlícím mimo EU/EHS,
 • Vybraní zaměstnanci PUMA SE, v rozsahu nutném pro vykonávání jejich pracovních povinností (např. personál podpory) a
 • Další uživatelé PUMATRAC:
  • Pokud je v nastavení aplikace PUMATRAC nastaveno „Soukromí – Pouze já“ (výchozí nastavení), mohou ostatní uživatelé PUMATRAC vidět pouze základní informace z Vašeho profilu (jméno/přezdívka (Vaše příjmení bude zkráceno na první písmeno), stát/město, skóre TRAC, počet Vašich sledujících a počet uživatelů PUMATRAC, které sledujete).
  • Pokud nastavíte viditelnost svého profilu na „Veřejný – Kdokoliv“ v menu nastavení soukromí Aplikace, ostatní uživatelé aplikace PUMATRAC budou mít přístup také k Vašim tréninkům a souvisejícím informacím.

 

VI. Uchovávání a vymazání Vašich Osobních údajů

Veškeré Osobní údaje, které s námi sdílíte nebo které jsou vytvářeny při používání Aplikace, jsou bezpečně uloženy ve Vaší Aplikaci (Frontend) a v naší cloudové databázi (Backend). Na Vaši žádost budou Vaše Osobní údaje vymazány z Aplikace i cloudové databáze (viz níže).

1. Historie tréninků

Vaše uložené tréninky a související Osobní údaje mohou být kdykoliv vymazány.

2. Profil a účet PUMATRAC

V uživatelském nastavení („O vás“) můžete také kdykoliv vymazat nepovinné Osobní údaje z Vašeho profilu PUMATRAC.

Vymazat můžete také celý svůj PUMATRAC profil a účet, pokud kontaktujete naši podporu na pumatrachelp@puma.com.

3. Analytické údaje

Osobní údaje o Vašem posledním přístupu do Aplikace jsou uloženy maximálně 30 dní, pokud nejsou přepsány údaji z „nového“ posledního přístupu do Aplikace.

Pseudonymizované údaje shromážděné za použití analytických služeb popsaných v oddílu 6 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů budou uloženy maximálně po dobu 9 měsíců.

 

VII. Vaše práva na ochranu údajů

V souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů máte ohledně svých námi zpracovávaných Osobních údajů následující práva:

 • Právo na přístup (čl. 15 GDPR),
 • Právo na opravu (čl. 16 GDPR),
 • Právo na výmaz („Právo být zapomenut“) (čl. 17 GDPR),
 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR),
 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR),
 • Právo vznést námitku proti zpracování prováděného na právním základě podle článku 6, odst. 1 písm. f) GDPR (čl. 21 GDPR).

Většinu z těchto práv je možné uplatnit přímo v nastavení účtu samotné Aplikace nebo v příslušném nastavení používaného koncového zařízení. V dalších případech své žádosti o uplatnění příslušného práva zasílejte e-mailem na pumatrachelp@puma.com. Pro zpracování Vašeho požadavku a pro účely ověření totožnosti zpracováváme určité Vaše Osobní údaje (právní základ: článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Kromě toho máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR).

 

V [___] dne 4. prosince 2018

***